Nhắc đến Đà Nẵng, người Đà Nẵng bỗng… giật mình

Có vẻ như một bộ phận người yêu Đà Nẵng đang trở nên nhạy cảm thái quá trước những biến chuyển của quê hương. Tham khảo thêm: Dự án scenia bay nha trang Anh bạn tôi, người Đà Nẵng, thở dài thườn thượt suốt buổi họp mặt của đám bạn tứ xứ chúng tôi. Bạn tôi lo “thành phố đáng sống” bên bờ sông Hàn không còn yên bình như trước. Anh kể, giờ đi đến đâu ở Đà Nẵng này, người ta cũng chỉ bàn tán những [...]

HOtline :0941 895 535